VÅRA JOBB VÄXER PÅ TRÄD!

KRONSTABILISERING

När ett värdefullt träd riskerar att få stora fläkskador pga för tunga grenar är kronstabilisering en lösning. Man bör dock avlastningsbeskära kronan före kronstabiliseringen. Det kräver ett visst underhåll, ca vart femte år bör man besiktiga och förnya kronstabiliseringen.

Nullam Trädfokus
Christian Hansson

Orås 1002
 242 97 HÖRBY

Ring så kommer vi:
0708-755 209

Professionella hemsidor av: