Våra jobb växer på träd!

Besiktning

Vi kan göra visuell besiktning. Men även fördjupad besiktning där man kan se hur stort rötangreppet är i trädet. Utefter en besiktning kan man göra en riskbedömning och åtgärdsplan.

Offertförfrågan

På bilderna nedan kan du se vad som kan hända om trädet har invuxen bark. Vi kan förebygga sådana risker med vår beskärning i ett tidigt stadie.